อุปกรณ์บูธ ราคาถูก โรลอัพ rollup ธงญี่ปุ่น jflag ฉาก popup โต๊ะจัดชิม pullframe xbanner pole
HOME
Contact us
Our Products
our Services
 
user
password

OUR PRODUCTs

Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ
 
BOOTH GROUP4 พูลเฟรม-แบคดรอป [ ดูตระกร้าสินค้า ]

Pull Frame
CODE ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์
อย่างเดียว
ราคาอุปกรณ์
+งานพิมพ์
 iP-4A Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Pull Frame (ฺBackdrop)
detail
»
284x230 cm. (3x2)
359x230 cm. (3x3)
434x230 cm. (3x4)
509x230 cm. (3x5)
4,900
5,900
6,900
7,900
6,990
8,800
10,500
12,500
สั่งซื้อ 284x230 cm. (3x2)
สั่งซื้อ 359x230 cm. (3x3)
สั่งซื้อ 434x230 cm. (3x4)
สั่งซื้อ 509x230 cm. (3x5)
 iP-4S Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Pull Frame
detail
»
274x230 cm. (3x2)
349x230 cm. (3x3)
424x230 cm. (3x4)
4,700
5,200
6,200
6,900
7,900
9,500
สั่งซื้อ 274x230 cm. (3x2)
สั่งซื้อ 349x230 cm. (3x3)
สั่งซื้อ 424x230 cm. (3x4)
 iP-4EC Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Exclusive Pull Frame
detail
»
259x236 cm. (3x2)
333x236 cm. (3x3)
408x236 cm. (3x4)
482x236 cm. (3x5)
10,800
11,500
12,800
15,000
13,600
15,050
17,150
20,130
สั่งซื้อ 259x236 cm. (3x2)
สั่งซื้อ 333x236 cm. (3x3)
สั่งซื้อ 408x236 cm. (3x4)
สั่งซื้อ 482x236 cm. (3x5)
 iP-4AC Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Curve Pull Frame
detail
»
274x230 cm. (3x2)
344x230 cm. (3x3)
414x230 cm. (3x4)
484x230 cm. (3x5)
4,900
5,900
6,900
7,900
6,990
8,800
10,500
12,500
สั่งซื้อ 274x230 cm. (3x2)
สั่งซื้อ 344x230 cm. (3x3)
สั่งซื้อ 414x230 cm. (3x4)
สั่งซื้อ 484x230 cm. (3x5)
 iP-4SC Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Curve Pull Frame
detail
»
264x230 cm. (3x2)
334x230 cm. (3x3)
404x230 cm. (3x4)
4,700
5,200
6,200
6,900
7,900
9,500
สั่งซื้อ 264x230 cm. (3x2)
สั่งซื้อ 334x230 cm. (3x3)
สั่งซื้อ 404x230 cm. (3x4)

หมายเหตุ: 
โครง
โครง+พิมพ์
คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์

<< 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

 
ประเมินราคา
ราคางานพิมพ์
ราคาอุปกรณ์บูธ
อัพโหลดไฟล์
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการผลิต
รู้เรื่องการพิมพ์
ผลงานบางส่วน
 
   
© 2008-2020 iPrint (Thailand)
 
home | products | services | order & payments | contact
| member |
 
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing
Pull Frame [ ดูตระกร้าสินค้า ]
Booth4-พูลเฟรม-แบคดรอป

Pull Frame
iP-4A
Pull Frame (ฺBackdrop)

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
284x230 cm. (3x2)
359x230 cm. (3x3)
434x230 cm. (3x4)
509x230 cm. (3x5)
4,900
5,900
6,900
7,900
6,990
8,800
10,500
12,500


iP-4S
Pull Frame

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
274x230 cm. (3x2)
349x230 cm. (3x3)
424x230 cm. (3x4)
4,700
5,200
6,200
6,900
7,900
9,500

iP-4EC
Exclusive Pull Frame

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
259x236 cm. (3x2)
333x236 cm. (3x3)
408x236 cm. (3x4)
482x236 cm. (3x5)
10,800
11,500
12,800
15,000
13,600
15,050
17,150
20,130


iP-4AC
Curve Pull Frame

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
274x230 cm. (3x2)
344x230 cm. (3x3)
414x230 cm. (3x4)
484x230 cm. (3x5)
4,900
5,900
6,900
7,900
6,990
8,800
10,500
12,500


iP-4SC
Curve Pull Frame

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
264x230 cm. (3x2)
334x230 cm. (3x3)
404x230 cm. (3x4)
4,700
5,200
6,200
6,900
7,900
9,500


หมายเหตุ: 
อุปกรณ์
อุปกรณ์+พิมพ์
คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์


<< 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ


home | products | services | order & payments | contact
| member |
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing

© 2008-2020 iPrint (Thailand)