อุปกรณ์บูธ ราคาถูก โรลอัพ rollup ธงญี่ปุ่น jflag ฉาก popup โต๊ะจัดชิม pullframe xbanner pole
HOME
Contact us
Our Products
our Services
 
user
password

OUR PRODUCTs

Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ
 
BOOTH GROUP5 โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ [ ดูตระกร้าสินค้า ]

Sales Desk
CODE ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์
อย่างเดียว
ราคาอุปกรณ์
+งานพิมพ์
 iP-5S Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Sale Desk
detail
»
134.5(W) x 78.5(H) cm.
134.5(W) x 78.5(H)outdoor

1,200
1,200

1,500
1,800

สั่งซื้อ 134.5(W) x 78.5(H) cm.
สั่งซื้อ 134.5(W) x 78.5(H)outdoor
 iP-5EC Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Curve Exclusive Desk
detail
»
199(W) x 95(H) cm.


4,900


5,900


สั่งซื้อ 199(W) x 95(H) cm.
 iP-5B Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Curve Exhibition Desk
detail
»
180(W) x 80(H) cm.
180(W) x 80(H) cm.(Outdoor)
180(W) x 87(H) cm.
180(W) x 87(H) cm.(Outdoor)
2,200
2,200
2,500
2,500
2,600
3,200
2,900
3,500
สั่งซื้อ 180(W) x 80(H) cm.
สั่งซื้อ 180(W) x 80(H) cm.(Outdoor)
สั่งซื้อ 180(W) x 87(H) cm.
สั่งซื้อ 180(W) x 87(H) cm.(Outdoor)
 iP-5i Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Information Desk
detail
»
206(W) x 85(H) cm.
206(W) x 100(H) cm.

2,400
2,900

3,200
3,800

สั่งซื้อ 206(W) x 85(H) cm.
สั่งซื้อ 206(W) x 100(H) cm.
 iP-5SC Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Sale Curve Desk
detail
»
150(W) x 80(H) cm.
150(W) x 80(H) (Outdoor)

2,300
2,300

2,900
3,500

สั่งซื้อ 150(W) x 80(H) cm.
สั่งซื้อ 150(W) x 80(H) (Outdoor)
 iP-5A Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Exhibition Desk
detail
»
128(W) x 76(H) cm.


2,500


2,900


สั่งซื้อ 128(W) x 76(H) cm.
 iP-5Ci Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Curve Information Desk
detail
»
221(W) x 85(H) cm.
216(W) x 100(H) cm.

2,400
2,900

3,200
3,800

สั่งซื้อ 221(W) x 85(H) cm.
สั่งซื้อ 216(W) x 100(H) cm.
 iP-5D Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Counter Booth
detail
»
86(H) x 205(W) cm.


2,500


3,300


สั่งซื้อ 86(H) x 205(W) cm.
 iP-5E Size โครงบูธ โครง+พิมพ์
Exclusive Desk
detail
»
191(W) x 95(H) cm.


3,900


4,900


สั่งซื้อ 191(W) x 95(H) cm.

หมายเหตุ: 
โครง
โครง+พิมพ์
คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

 
ประเมินราคา
ราคางานพิมพ์
ราคาอุปกรณ์บูธ
อัพโหลดไฟล์
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนการผลิต
รู้เรื่องการพิมพ์
ผลงานบางส่วน
 
   
© 2008-2020 iPrint (Thailand)
 
home | products | services | order & payments | contact
| member |
 
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing
Sales Desk [ ดูตระกร้าสินค้า ]
Booth5-โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ

Sales Desk
iP-5S
Sale Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
134.5(W) x 78.5(H) cm.
134.5(W) x 78.5(H)outdoor

1,200
1,200

1,500
1,800

iP-5EC
Curve Exclusive Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
199(W) x 95(H) cm.


4,900


5,900

iP-5B
Curve Exhibition Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
180(W) x 80(H) cm.
180(W) x 80(H) cm.(Outdoor)
180(W) x 87(H) cm.
180(W) x 87(H) cm.(Outdoor)
2,200
2,200
2,500
2,500
2,600
3,200
2,900
3,500


iP-5i
Information Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
206(W) x 85(H) cm.
206(W) x 100(H) cm.

2,400
2,900

3,200
3,800

iP-5SC
Sale Curve Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
150(W) x 80(H) cm.
150(W) x 80(H) (Outdoor)

2,300
2,300

2,900
3,500

iP-5A
Exhibition Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
128(W) x 76(H) cm.


2,500


2,900

iP-5Ci
Curve Information Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
221(W) x 85(H) cm.
216(W) x 100(H) cm.

2,400
2,900

3,200
3,800

iP-5D
Counter Booth

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
86(H) x 205(W) cm.


2,500


3,300

iP-5E
Exclusive Desk

  ขนาดอุปกรณ์ ราคาอุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
191(W) x 95(H) cm.


3,900


4,900


หมายเหตุ: 
อุปกรณ์
อุปกรณ์+พิมพ์
คือ ราคาอุปกรณ์อย่างเดียว
คือ ราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Easy PullFrame | โรลอัพ
X Frame | เอ็กซ์เฟรม
L Frame | แอลเฟรม
Pull Frame | พูลเฟรม-แบคดรอป
Sales Desk | โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Flagpole | ธงญี่ปุ่น
Holder & Rack | ชั้นวางโบรชัวร์
Light Box | ป้ายไฟ-แอลอีดี-LED
Sign Stand | ป้ายตั้งพื้น
Screen | ฉากภาพ
Mini Frame | ป้ายขนาดเล็ก
Poster Frame | กรอบโปสเตอร์
Annex | อุปกรณ์บูธ
Other | วัสดุป้าย-บูธ


home | products | services | order & payments | contact
| member |
โรงพิมพ์, inkjet, indoor, outdoor, screen, ป้ายโฆษณา,
ป้ายแสดงสินค้า, พิมพ์, อิงค์เจ็ท, display,banner, ธงญี่ปุ่น, vinyl, ไวนิล, สติ๊กเกอร์, โฆษณา, สิ่งพิมพ์, อิงค์เจท, สติกเกอร์, ติดรถยนต์, ทำป้าย, พิมพ์อิงค์เจ็ท, พิมพ์ไวนิล, พิมพ์ป้าย, Popup, X-STAND, STAND, Rollup, Standy, J-Flag, PullFrame, Backdrop,
Booth, Book, Brochure, Holder, Light Box, Sign, printing

© 2008-2020 iPrint (Thailand)