Hotline: 086-5440074   Tel: 02-5030746
Home | Products | Contact | News
Home | Products | Contact | News

โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Code : iP-5Ci
Name : Curve Information Desk
 

PRICE
PRODUCT SIZE อุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
221(W) x 85(H) cm. 2,400 3,200
216(W) x 100(H) cm. 2,900 3,800

Detail : โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Counter เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จัดบูธ แบบหน้าโค้ง
หน้าเคาน์เตอร์ กว้าง 120 cm. ด้านข้าง 40 cm.
โครงสร้างเหล็กชุบสีดำ ข้อต่อพลาสติกเหนียว
งานพิมพ์ indoor ติดบนแผ่นพลาสติก 1 แผ่น
ติดประกบด้วยแถบแม่เหล็กโค้งรอบตัวโต๊ะ
ถอดพับเก็บได้ พร้อมกระเป๋า

ขนาดงานพิมพ์ 1 แผ่น (โค้งไปด้านหลัง)
Size 85(H) = 221 x 83 cm.
Size 100(H) = 216 x 98 cm.

Remark
อุปกรณ์ : ราคาอุปกรณ์บูธอย่างเดียว
อุปกรณ์+พิมพ์ : ราคารวมอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
  ราคาไม่รวมค่าออกแบบและจัดส่ง (การจัดส่ง
  ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat7%
print this product  print | close


Bookmark and Share
© 2008-2020 iPrint (Thailand) view: 6479