Hotline: 086-5440074   Tel: 02-5030746
Home | Products | Contact | News
Home | Products | Contact | News

โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Code : iP-5D
Name : Counter Booth
 

PRICE
PRODUCT SIZE อุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
86(H) x 205(W) cm. 2,500 3,300

Detail : โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Counter Information Booth
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงอลูมิเนียม
งานพิมพ์ติดแผ่นพีวีซีรอบตัวโต๊ะ 1 แผ่น
ถอดพับเก็บได้มีกระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์
ด้านหน้าโต๊ะกว้าง ~120 cm. ด้านข้าง ~40cm.
Artwork Size: 195 x 86 cm.

แผ่นโต๊ะด้านบนสีขาวธรรมดาเคลือบกันน้ำ
** ไม่มีชั้นวางของ**

Remark
อุปกรณ์ : ราคาอุปกรณ์บูธอย่างเดียว
อุปกรณ์+พิมพ์ : ราคารวมอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
  ราคาไม่รวมค่าออกแบบและจัดส่ง (การจัดส่ง
  ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat7%
print this product  print | close


Bookmark and Share
© 2008-2020 iPrint (Thailand) view: 5792