Hotline: 086-5440074   Tel: 02-5030746
Home | Products | Contact | News
Home | Products | Contact | News

โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Code : iP-5A
Name : Exhibition Desk
 

PRICE
PRODUCT SIZE อุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
128(W) x 76(H) cm. 2,500 2,900

Detail : โต๊ะชงชิม-โต๊ะบูธ
Sale Exhibition Desk โต๊ะแสดงสินค้าแบบหน้าตรง
โครงสร้างของตัวโต๊ะเป็นอลูมิเนียม แบบหนาแข็งแรง
ตัวโต๊ะพับเก็บและสามารถถอดแยกชิ้นได้ มีกระเป๋า
แผ่นติดงานพิมพ์ 3 ด้านเป็นพลาสวูด

ขนาดป้าย Heading 80x20 cm.
ขนาดตัวโต๊ะ 128(W) X 76(H) cm.
แบ่งตัวโต๊ะเป็น 3 ด้าน 128(W) = 31+66+31 cm.

งานพิมพ์ภาพติดบนแผ่นด้านหน้าและด้านข้าง
แยกงานพิมพ์เป็น 3 ด้าน ตามขนาด

Remark
อุปกรณ์ : ราคาอุปกรณ์บูธอย่างเดียว
อุปกรณ์+พิมพ์ : ราคารวมอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
  ราคาไม่รวมค่าออกแบบและจัดส่ง (การจัดส่ง
  ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat7%
print this product  print | close


Bookmark and Share
© 2008-2020 iPrint (Thailand) view: 6546