Hotline: 086-5440074   Tel: 02-5030746
Home | Products | Contact | News
Home | Products | Contact | News

โรลอัพ
Code : iP-1C
Name : Rollup Changeable
 

PRICE
PRODUCT SIZE อุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
80(W) x 160-200(H) cm. 950 1,490
85(W) x 160-200(H) cm. 990 1,550
100(W) x 160-200(H) cm. 1,190 1,850

Detail : โรลอัพ
โรลอัพ Easy PullFrame Changeable
ตัวโครงผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมหนาแข็งแรง
เสาด้านหลังปรับความสูงของป้ายได้ตามต้องการ
เหมาะกับงานแสดงสินค้าที่เปลี่ยนรูปแบบบ่อยครั้ง
ทำให้สามารถปรับขนาดงานพิมพ์ตามรูปแบบบูธได้
โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวชุดอุปกรณ์ใหม่
งานพิมพ์ PP-Glossy indoor
***
งานพิมพ์ขนาดต่ำกว่า 200 cm.
ราคา -ลดตามขนาดลูกค้าสั่ง

Remark
อุปกรณ์ : ราคาอุปกรณ์บูธอย่างเดียว
อุปกรณ์+พิมพ์ : ราคารวมอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
  ราคาไม่รวมค่าออกแบบและจัดส่ง (การจัดส่ง
  ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat7%
print this product  print | close


Bookmark and Share
© 2008-2019 iPrint (Thailand) view: 4619