Hotline: 086-5440074   Tel: 02-5030746
Home | Products | Contact | News
Home | Products | Contact | News

ฉากภาพ
Code : iP-13YD
Name : Double Screen
 

PRICE
PRODUCT SIZE อุปกรณ์ อุปกรณ์+พิมพ์
150(W) x 110-200(H) cm. 3,500 5,200

Detail : ฉากภาพ
Screen แบบติดตั้งงานพิมพ์ 2 ด้าน
โครงสร้างเสาอลูมิเนียม แขวนภาพพิมพ์ฉากหลัง

งานพิมพ์พีพีหรือไวนิลทึบแสง
ขนาด 150(W) x 110-200(H) cm. (ปรับเสาได้)
ความสูงภาพฉากหลังปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Remark
อุปกรณ์ : ราคาอุปกรณ์บูธอย่างเดียว
อุปกรณ์+พิมพ์ : ราคารวมอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์
  ราคาไม่รวมค่าออกแบบและจัดส่ง (การจัดส่ง
  ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat7%
print this product  print | close


Bookmark and Share
© 2008-2020 iPrint (Thailand) view: 5326